Villkor

Villkor för Pellewood.se

Allmänt
Denna hemsida kontrolleras av Pellewood AB, och den omfattas av regelverk enligt svensk lag. Hemsidan kan nås från olika länder i hela världen. Eftersom dessa länder kan ha lagar som skiljer sig från de svenska godkänner man när man besöker Hemsidan att svensk lag ska gälla för alla frågor som härrör från eller relaterar till användningen och innehållet på denna hemsida.
Copyrights 
Alla rättigheter (copyright) och annan intellektuell egendom, inklusive all text, bilder, ljud, mjukvaror och allt annat material som man finner på denna hemsida ägs av Pellewood AB. Alla registrerade varumärken som finns på denna hemsida tillhör deras respektive ägare.  Denna hemsida kan konsulteras och utdrag från den kan reproduceras med skrivare, genom nedladdning av data och genom distribution till andra, men enbart i informativa syften och så länge som copyright-ägaren anges på varje enskild reproduktion. All reproduktion och kopiering av Hemsidan, även delar av den, är förbjuden utom för internt bruk och för personlig information. Ingen reproduktion eller kopiering av Hemsidan, eller delar av den, får säljas eller distribueras i kommersiella syften, inte ändras eller införlivas i andra publikationer, tryckt eller elektroniskt. All obehörig användning, eller användning som står i strid mot lagen, kommer att beivras av Pellewood AB inför rättslig instans.
Search